logotyp

Synpunkter

Vi vill veta vad du tycker!

Uppsala kommun har högt ställda kvalitetsmål för våra ansvarsområden och verksamheter. Därför vill vi veta vad du tycker.

Genom att ta del av synpunkter, förslag och klagomål får vi möjlighet att förbättra och utveckla våra verksamheter. I första hand bör du vända dig med dina synpunkter eller klagomål direkt till den som är ansvarig för verksamheten, t.ex. rektor eller förskolechef. Du är också välkommen att använda formuläret på den här sidan för att lämna synpunkter som gäller våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem eller övriga pedagogiska verksamheter.
 
Hur fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen?
När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Din anmälan redovisas även till utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om ärendet blir sekretessbelagt.
 
Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera synpunkter och klagomål. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning enligt skollagen.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen.
Begär utdrag eller klaga
Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
 
Anonym synpunkt
Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym. Om du ej anger dina kontaktuppgifter kan vi dock inte ge dig någon återkoppling.
 
* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Verksamhetsområde*     
Kategori*    
Enhet/skola*    
Synpunkt/klagomål*  
   
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
  Skicka kopia av ärendet till mig.