logotyp

Synpunkter och klagomål

Vi vill veta vad du tycker!
Uppsala Kommun har högt ställda kvalitetsmål för våra ansvarsområden och verksamheter. Därför vill vi veta vad du tycker.

Genom att ta del av synpunkter, förslag och klagomål får vi möjlighet att förbättra och utveckla våra verksamheter. I första hand bör du vända dig med dina synpunkter eller klagomål direkt till den som är ansvarig för verksamheten, t.ex. rektor eller förskolechef. Du är också välkommen att använda formuläret på den här sidan för att lämna synpunkter som gäller våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem eller övriga pedagogiska verksamheter.
 
Hur fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen?
Meddelandet med dina synpunkter registreras hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål redovisas även till Utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen.

Vi rekommenderar att du anger kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig hur dina synpunkter tas om hand. Du har även möjlighet att lämna synpunkter anonymt genom att inte fylla i några kontaktuppgifter. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning.
 
* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Verksamhetsområde*     
Kategori*    
Enhet/skola*    
Synpunkt/klagomål*  
   
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
  Skicka kopia av ärendet till mig.
 
Uppsala Kommun registrerar och behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen
Läs mer här
 
Klagomål/anmälan till Skolinspektionen.
Länk till Skolinspektionen
 
  Jag är ingen internetrobot.